تقویم و ساعت

زمانبندی اطلاعات در نرم افزار تله فریم، بسیار انعطاف پذیر بوده و انواع زمانبندی های روزانه، ساعتی، تاریخ های خاص، زمانبندی های قابل تکرار و ... را پشتیبانی می نماید. برای مثال در یک مدرسه می‌توان صبح‌ها اطلاعات جلسات و موارد آموزشی مربوط به اولیاء را نمایش داد، زیرا در این زمان همه والدین کودکان‌شان را برای شروع کلاس به مدرسه می‌آورند و بهترین زمان نمایش هر محتوایی به والدین است. یا در تقویم این نرم افزار برای تعطیلات نوروز چیدمان های خاصی را در نظر گرفت که به صورت خودکار نمایش داده شوند و نوروز باستانی را شاد باش گویند و یا در یک فروشگاه در روزهای پایان هفته کالاهای مربوط به سرگرمی، مهمانی و پیک نیک را تبلیغ گردد.