تماس با ما

شرکت یکتا ارتباط تعاملی پرتو نما
آدرس دفتر مرکزی: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، برج اول، طبقه هشتم، واحد ۲۶
تلفاکس: ۹۱۰۰۱۵۵۴-۰۳۴