بیمارستان

در بیمارستان ها، نمایشگرهای مجهز شده به تله فریم، مراجعه کنندگان را از ساعات حضور پزشکان بیمارستان، آزمایشات سلامتی، آخرین دستاوردهای پزشکی بیمارستان، ساعات کار کافه تریا و ... مطلع می کنند.
شرکت های تبلیغاتی و توزیع کننده محصولات مربوط به بهداشت و درمان، از جمله شرکت های تولید و توزیع کننده محصولات سلامتی و بهداشتی، شرکت های دارو سازی، شرکت های تولید کننده و فروشگاه های توزیع کننده محصولات پزشکی و ... تشنه جذب کردن خریداران بالقوه خود، در نقطه حساسی مانند یک بیمارستان هستند. از اینرو مالک بودن تله فریم برای بیمارستان ها، یعنی دارا بودن یک ابزار تبلیغاتی قوی، جهت ارائه خدمات تبلیغاتی به این مشتریان. درآمد حاصل از این تبلیغات در حدی است که به هیچ عنوان نمی توان از آن چشم پوشید.

از تله فریم همچنین می توان به عنوان یک ابزار مهم روابط عمومی استفاده نموده و دستاوردها، اطلاعات کادر تخصصی بیمارستان، تجهیزات پزشکی مدرن، بخش های مدرن و مجهز بیمارستان و سایر اطلاعات مورد علاقه جامعه در زمینه یک سازمان بهداشتی و یا بیمارستان را بخوبی به نمایش در آورد. یکی از رسالت های مهم و همیشگی بیمارستان ها و سازمان های درمانی، افزایش سطح آگاهی و سلامت جامعه می باشد. تله فریم محصولی است که توانایی این را دارد که در این زمینه با استفاده از ابزارهای دیداری و شنیداری خود، آموزش را به بهترین نحو و با بیشترین اثر، به مخاطب ارائه دهد.