هتل

مهمانان هتل، به ویژه مسافرین تجاری، درخواست اطلاعاتی را دارند که در مناطق نا آشنا راهنمای آنها باشد. تله فریم در ارائه سریع و به موقع اطلاعات مرتبط و مفید به مهمانان، شگفتی ساز شده است. این سیستم حتی هتل را قادر می سازد تا برای گروه ها یا افرادی که تازه رسیده اند، محتوای سفارشی تولید کند. از این سیستم برای تبلیغ پیشنهادات رستوران و بار، فروش خدمات سود بخش (مانند ماساژ، باربری، خشکشویی و...)، اطلاع رسانی درباره مکان های جلسه، سالن های ورزشی و ساعات استفاده از استخر می توان استفاده نمود. کاهش حجم کار پرسنل پذیرش هتل یکی از نتایج این اطلاع رسانی ها می باشد.

همچنین این سیستم می تواند از طریق پخش تبلیغات رستوران های محلی، گروه های گردشگری، خدمات حمل و نقل و جاذبه های محلی یک جریان جداگانه درآمد برای هتل ها ایجاد کند.