هواپیما

فرودگاه ها از جمله مکان هایی به شمار می آیند که به محصولی مانند تله فریم به شدت نیازمند هستند. به معنای واقعی، یک فرودگاه تمامی امکانات و توانایی های محصولی مانند تله فریم را نیاز داشته و می تواند مورد بهره برداری قرار دهد. کلیه اطلاعات مربوط به پروازها، مسافرین، زمانبندی ها، اطلاعات هواشناسی، تأخیرها، شروع به کار کانترها، پذیرش مسافر و ... اطلاعاتی است که نمایشگرهای با کیفیت مجهز به تله فریم قادر به نمایش آن ها می باشند. اطلاع رسانی و تبلیغ برای انواع خدمات و سرویس های فرودگاه برای مسافرانی که در حال انتظار به سر می برند، به صورتی جذاب و تأقیر گذار از دیگر مزایای تله فریم است.

همچنین استفاده از زمان انتظار مسافران برای تبلیغ محصولات و برندهای متفاوت و در آمد زایی، نمایش اخبار و انواع سرگرمی جهت کوتاه جلوه دادن زمان انتظار، پخش کانال های زنده تلویزیونی و مسابقات ورزشی و ... از جمله کاربردهای تله فریم برای فرودگاه ها به شمار می آیند.