مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی

تله فریم می تواند ابزاری برای تغییر بنیادین در تعامل با کارکنان و دانشجویان یا دانش آموزان هر موسسه آموزشی باشد. اطلاع رسانی به شکل سیستمی باعث می شود اطلاعات در زمان درست، به شکل صحیح و با کیفیتی ثابت و مستمر در اختیار جامعه هدف قرار گیرد. به ویژه برای مراکز دانشگاهی و آموزشی که همواره با تردد بالای دانشجویان و دانش آموزان رو به رو هستند، به ویژه در زمان های انتخاب واحد، اعلام نتایج امتحان و ثبت نام. تله فریم می تواند با وجود امکان دسترسی و نمایش اطلاعات مربوط به اخبار علمی - پژوهشی، جشنواره ها و رقابت های دانشجویی و دانش آموزی برگزار شده ملی و بین المللی و ... به صورت غیر مستقیم دانشجویان و دانش آموزان را به شرکت در فعالیت های علمی، تحقیقی، ورزشی و سایر فعالیت ها و رقابت های دانشجویی و دانش آموزی ترغیب نماید. افتخار آفرینی دانشجویان یا دانش آموزان به مطرح شدن نام دانشگاه، مدرسه و یا هر موسسه آموزشی دیگری، در سطح ملی و حتی بین المللی کمک می نماید.

امکان استفاده به صورت کنترل متمرکز از حوزه ریاست (به عنوان مثال مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات) و به صورت همزمان تأمین محتوا به صورت محلی توسط سایر معاونت ها و یا دانشکده ها، از دیگر امکاناتی است که تله فریم را متمایز می کند. این امکان وجود دارد تا به صورت همزمان حوزه مرکزی، معاونت ها و دانشکده ها به محتوای تلویزیون دسترسی داشته باشند و از این پایگاه برای رفع دغدغه های خود بهره ببرند.
تبلیغات و درآمد زایی، صرفه جویی در هزینه های اطلاع رسانی، ارائه اطلاعات به شیوه ای نوین، برقراری نظم در برگزاری برنامه های کلاسی و دوست داری محیط زیست با صرفه جویی در مصرف منابع با ارزشی مانند کاغذ (استفاده شده در چاپ پوستر) و عدم اضافه نمودن مواد غیر قابل بازیافت پلاستیکی (استفاده شده در چاپ بنرها)، از دیگر فواید استفاده از تله فریم در یک مجموعه آموزشی است.