آب و هوا

تله فریم قادر است بر اساس موقعیت جغرافیایی دستگاه ها و یا مکان های خاص مشخص شده، آخرین اطلاعات مربوط به هواشناسی را از وب سایت های مربوطه دریافت نموده و این اطلاعات را به شیوه های متفاوت گرافیکی و داده ای به نمایش بگذارد. علاوه بر اینکه اطلاعات هواشناسی به دلیل تأثیر آن بر حمل و نقل، تردد، ترافیک و کلا بر زندگی جاری، همواره مورد توجه مردم می باشد، هشدار آب و هوای نامساعد و پیشنهاد خرید محصولی خاص با توجه به وضعیت آب و هوای پیش بینی شده نیز از فواید ارائه این اطلاعات می باشد. به عنوان مثال در یک روز گرم تابستانی یک مرکز خرید مجهز به تله فریم می تواند به مراجعین، کافه تریای واقع در مرکز خرید را که انواع نوشیدنی های خنک و بستنی های خوش طعم در آن سرو می شود، پیشنهاد دهد.